Skap oversikt enkelt

Årshjul

 • Jobb saman med årshjulet – gi tilgangar og tildel aktivitetar
 • Evaluer utførte aktivitetar og lagre erfaringar
 • Kople årshjul til Outlook og Teams
 • Del aktuelle årshjul med innbyggjarane på dine heimesider
 • Eksportere årshjul til Excel
 • Få oversikt over årshjul i di kommune – sortert etter tenesteområde
 • Utforske årshjul – kopiere og vidareutvikle andre kommunar sine årshjul

Grupper

 • Opprett nettverksgrupper for samhandling rundt utvikling av årshjul – både internt og eksternt
 • Ha ein enkel og effektiv kommunikasjon mellom møtetidspunkt
 • Samle relevant informasjon og ressursar på ein plass
 • Kople aktuelle tilskot
 • Knytt eit eller fleire årshjul til gruppa
 • Utforsk andre grupper/fagnettverk – internt og eksternt

Tilskot

 • Få oversikt over relevante tilskot for ditt tenesteområde
 • Sjå raskt kost/nytte ved å søkje tilskot – ressursinnsats versus potensiell gevinst
 • Koble tilskot til Outlook – søknad- og rapporteringsfristar
 • Kople tilskot til gruppe og årshjul


Ressursar

 • Samle relevante dokument og lenkjer på ein plass
 • Del ressursar med andre
 • Ha oversikt over tilgjengelege verktøy for kommunar

Munikum Motivasjon


 • Tett dialog med leiargruppa rundt forankring og etablering av Munikum
 • Grundig teknisk opplæring og rom for øve
 • Utarbeiding av plan for implementering og gevinstrealisering saman med kommunen