Pris

Vel abonnement ut frå behov

Du kan velje om du ønsker Munikum for deg sjølv, for di avdeling eller for di kommune. 

Ta kontakt dersom du har spørsmål! 

For deg

1 850 kr per år

Alle funksjonar tilgjengeleg

For oversikt og planlegging for deg som er tilsett i kommunen.

For ein brukar

For di avdeling

7 500 kr per år

Alle funksjonar tilgjengeleg

For oversikt, planlegging og samhandling innad i ei avdeling eller eining.

Inntil fem brukarar

 

For din sektor eller heile kommunen

Basert på innbyggjartal

Alle funksjonar tilgjengeleg

For oversikt, planlegging og samhandling på tvers av heile kommunen. 

Ubegrensa tal brukarar