Vår målgruppe

Målgruppa for Munikum er kommunetilsette i alle landets kommunar.    Vår løysing rettar seg mot tilsette i alle typar roller, funksjonar, ansvarsområder og nivå i kommunal sektor.

Vi er opptekne av behovet til våre kundar. Vi følgjer opp tilbakemeldingar og framlegg om korleis vi kan gjere Munikum Årshjul til ei endå meir nyttig og effektfull løysing for deg i di rolle!

Samarbeidspartnarar