Deling og samskaping
i kommunal sektor

Munikum® Deling

Delingsplattformen legger til rette for å løse oppgaver sammen og lære av hverandre gjennom diskusjon og erfaringsutveksling – både internt og på tvers av kommuner. Plattformen er bygd opp tematisk, og gir deg lett tilgang til andres erfaringer.

Munikum® Årshjul

En oversikt over oppgaver knyttet til din rolle og funksjon, koblet til relevante tilskudd, eksempler på god praksis, og erfaringer.

Munikum® Tilskudd

En brukervennlig og informativ oversikt over tilskudd og refusjonsordninger som er relevante for din kommune og avdeling.

Munikum® Ressurs

(under utvikling)

Her finner du maler og kan jobbe sammen med andre for å utarbeide nye lokale retningslinjer, forskrifter, prosedyrer og annen dokumentasjon som kan komme flere kommuner til gode.

Munikum® Motivasjon

Våre rådgivere hjelper med å implementere endringer i praksis. Om det er bistand i jakten på gode prosjekter, løsninger, tilskudd, partnerkommuner eller bruk av Munikum® er vi der for deg.