Årshjul for kommuneansatte

Sammen for oversikt

Enkelt og intuitivt

Enkel registrering,
rask nytteverdi

Ingen installasjon av programvare. Ikkje naudsynt med «heimekontorløysing». Ikkje «enda eit nytt passord» du må hugse. Ingen superbrukar (les – flaskehalsar) få hjelp når du treng det. Ingen utdaterte versjonar du må oppdatere 

Visuell planlegging

Formidle prosessar og framdrift både internt og ut til innbyggjara

Hald deg oppdatert på framdrift og framtidige prosessar gjennom ei enkel og brukarvenleg oversikt. Del ditt årshjul enkelt med innbyggjarane på kommunen sine heimesider eller i sosiale medier.

Enkelt, visuelt, intuitivt.

Opprett brukar idag og kom igang

Felles og tilgjengelig

Kvifor velje Munikum?

Vi har samla nokon av dei gode grunnane til kvifor du skal velje Munikum. 

Enkel tilgang

Løysinga er skybasert – ingen installasjonar, alltid oppdatert og tilgjengelig på nett. 

Skalerbar

Om det er 200 eller 2000 tilsette i din kommune, vil alle ha tilgang – ingen ekstra kostnadar for nye brukarar.

Målbar

Saman med kommunane jobbar vi med  målbare indikatorar og utarbeidar gevinstplan.

Oppfølging - over tid

For å sikre resultat og bidra til at endringsarbeidet har effekt over tid, er langsiktig støtte til implementering eit hovudfokus.

Felles og på tvers

Løysinga er lagt til rette for heile organisasjonen, og støttar samhandling på tvers både internt og mellom kommunar. 

Tilgjengeleg

Vi er tilstade og svarar raskt på support for å sikre at du får det optimale ut av Munikum.