Produkt

Årshjul

Jobb saman med årshjulet – gi tilgangar og tildel aktivitetar. Evaluer utførte aktivitetar og lagre erfaringar. Kople årshjul til Outlook og Teams. Del aktuelle årshjul med innbyggjarane på dine heimesider. Eksportere årshjul til Excel. Få oversikt  over årshjul i di kommune – sortert etter tenesteområde. Utforske årshjul – kopiere og vidareutvikle andre kommunar sine årshjul. Skrive sammenhengende tekst istedenfor punktliste.

Grupper

Opprett nettverksgrupper for samhandling rundt utvikling av årshjul – både internt og eksternt. Ha ein enkel og effektiv kommunikasjon mellom møtetidspunkt. Samle relevant informasjon og ressursar på ein plass. Kople aktuelle tilskot. Knytt eit eller fleire årshjul til gruppa. Utforsk andre grupper/fagnettverk – internt og eksternt. Skrive sammenhengende tekst istedenfor punktliste.

Tilskot

Få oversikt over relevante tilskot for ditt tenesteområde. Sjå raskt kost/nytte ved å søkje tilskot – ressursinnsats versus potensiell gevinst. Koble tilskot til Outlook – søknad- og rapporteringsfristar. Kople tilskot til gruppe og årshjul. Skrive sammenhengende tekst istedenfor punktliste.

Ressursar

Samle relevante dokument og lenkjer på ein plass. Del ressursar med andre. Ha oversikt over tilgjengelege verktøy for kommunar. Skrive sammenhengende tekst istedenfor punktliste.