Kom lett i gang med ferdige årshjul-malar!

Her har vi samla nokon årshjul som de kan nytte som inspirasjon. I Munikum kan du lage deg årshjul og dele dei med andre som ikkje har Munikum-brukar.  Desse århjula her er eksempel på korleis dei vil sjå ut for ein som ikkje har Munikum-tilgong.

Overordna årshjul for helse og omsorg

Døme på årshjul for helse og omsorg (overordna)

Årshjul for styringssystemet økonomi

Døme på årshjul for styringssystemet økonomi (brukarråd, tenesterapportering og Kostra, budsjettendring og tertialrapportering, Økonomiplan, og Årsbudsjett)

Årshjul for integreringstenesta

Døme på årshjul for oversikt over viktige aktivitetar og fristar knytt til arbeidet med intregrering

Årshjul for ungdområdsarbeid

Døme på årshjul for arbeid med ungdomsråd – politisk sekretær

Årshjul for HMS arbeid

Døme på overordna årshjul for aktivitetar innan HMS-arbeid

Årshjul for god ernæringspraksis på sjukeheimar

Døme på årshjul for oppfølging av god ernæringspraksis i sjukeheim

Årshjul for helsestasjon og skulehelsetenesta

Døme på årshjul for helsestasjon og skulehelsetenesten

Årshjul for arbeid med spelemidlar

Døme på årshjul for oppfølging av spelemidlar i kommunen.

Logg deg inn i Munikum og få tilgang til mange fleire malar innan til dømes spelemidlar, folkehelse, førebygging brann, skule, forvaltning hjort, «bondens årshjul» og mange andre!